การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

-การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

example clip

อะมีบา
พารามีเซียม
ยูกลีนา

-การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ไฮดรา
ดาวทะเล
-การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s