บล็อกสนุกกับชีววิทยา

บล็อกชีววิทยานี้  จัดทำขึ้นโดยครูวิวัฒน์  อุทัชกุล  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกอบด้วยเนื้อหา เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต  ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกระบบต่อมไร้ท่อ และพฤติกรรมของสัตว์ พร้อมทั้งมีแบบทดสอบ  แบบฝึกหัด และกิจกรรมการทดลอง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบล็อกนี้คงจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ และจะมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป

Advertisements

One thought on “บล็อกสนุกกับชีววิทยา”

  1. ไม่ค่อยมีเวลาปรับปรุงข้อมูลเลย จะปรับใหม่เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุกคน ขอให้เป็นเด็กดีนะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s