พฤติกรรมของสัตว์

กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์     
-พฤติกรรมเป็นมาแต่กำเนิด
-พฤติกรรมเรียนรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับการพัฒนาการของระบบประสาท
การสื่อสารระหว่างสัตว์
-การสื่อสารด้วยเสียง
-การสื่อสารด้วยท่าทาง
-การสื่อสารด้วยสารเคมี
-การสื่อสารด้วยการสัมผัส

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: