การรักษาดุลยภาพในร่างกาย

ระบบหายใจ
โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและของสัตว์  ppt PPT
โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของคน  ppt PPT

ระบบขับถ่าย ppt PPT
ระบบขับถ่ายของสัตว์
ระบบขับถ่ายของคน

ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลือง ระบบภูมิคุ้มกัน
การลำเลียงสารในร่างกายของสัตว์
การลำเลียงสารในร่างกายคน
ระบบน้ำเหลือง
ภูมิคุ้มกันโรค

กิจกรรม

-กิจกรรมที่ 6.1 การศึกษาลักษณะและโครงสร้างของปอดหมูหรือปอดวัว
กิจกรรมที่ 6.2 การจำลองการทำงานของกล้ามเนื้อกะบังลม
-กิจกรรมที่ 6.3 ปริมาตรของอากาศในการหายใจออก
-กิจกรรมที่ 6.4 โครงสร้างของไต
-กิจกรรมที่ 6.5 การรักษาสมดุลของน้ำในร่างกาย
-กิจกรรมที่ 6.6 การหมุนเวียนเลือดของปลา
กิจกรรมที่ 6.7 หัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
-กิจกรรมที่ 6.8 อัตราการเต้นของหัวใจ
-กิจกรรมที่ 6.9 ทิศทางการไหลของเลือดในหลอดเลือดเวน
-กิจกรรมที่ 6.10 ลักษณะเซลล์เม็ดเลือดของคน

แบบฝึกหัด
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 3
คำถามท้ายบท

เอกสารประกอบการสอน

 

 

Advertisements

3 thoughts on “การรักษาดุลยภาพในร่างกาย”

  1. ขอบคุณนะครับ ไม่ค่อยมีเวลาแต่จะพยายามปรับใหม่เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุกคน ขอให้เป็นเด็กดีนะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: