การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง1
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง2
การเคลื่อนไหวของคน

กิจกรรม
กิจกรรม 7.1 การเคลื่อนที่ของไส้เดือนดิน
กิจกรรม 7.2 ชนิดของข้อต่อกับการเคลื่อนไหว
กิจกรรม 7.3 การทำงานของกล้ามเนื้อยึดกระดูกที่แขน

คำถามท้ายบท

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

example clip

อะมีบา
พารามีเซียม
ยูกลีนา

-การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ไฮดรา
ดาวทะเล
-การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: