ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก

การรับรู้และการตอบสนอง
-การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
-การตอบสนองของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
-การตอบสนองของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
เซลล์ประสาท
การทำงานของเซลล์ประสาท
-การเกิดกระแสประสาท
-การถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาท
ศูนย์ควบคุมระบบประสาท
-สมอง
-ไขสันหลัง
การทำงานของระบบประสาท
-ระบบประสาทโซมาติก
-ระบบประสาทอัตโนวัติ
อวัยวะรับความรู้สึก
-นัยน์ตากับการมองเห็น
-หูกับการได้ยิน
-จมูกกับการดมกลิ่น
-ลิ้นกับการรับรส
-ผิวหนังกับการรับความรู้สึก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: